Dəmir pullardan düzəldilmiş möhtəşəm fiqurlar

13

Aşağıdakı şəkillərin həqiqi olduğuna inanmaq biraz çətin olsa da, bu belədir.

Gördüyünüz bu əsərlər qəpiklərdən müxtəlif fiqurlar düzəltməklə məşqul olan bir yaponun əl işləridir.