Qayalıq və mağaralar arasında otel

14

Aşağıda görəcəyiniz şəkilər Cənubi Afrikada olan Kaqqa Kamma adlı oteldir. Otelin qeyri-adiliyi qayalıq və mağaraların arasında olmasıdır. Müasir otellərdən heç də geri qalmayan Kaqqa Kamma oteli Keyptaundan 250 km aralıda yerləşir. 

Otel 10 nömrədən ibarətdir, və hər biri qayalıqların müxtəlif yerlərində səpələnib. Qeyri –adi məkandan başqa otel həmçinin mağaralardakı 6 min il əvvəl çəkilmiş şəkillərlə  də diqqət çəkir.